1 2 3

Oferta

Analizując potrzeby rynku i Klientów jak również możliwości znanych nam narzędzi, doszliśmy do wniosku, że przełożymy umiejętności i doświadczenie na nasze własne, autorskie pomysły. Pierwszym z nich jest system AssetMan – nowoczesne rozwiązanie on-line do zarządzania majątkiem firmy. Obszarem działania usługi AssetMan, oferowanej chmurze (w modelu SaaS – software as a service), będzie zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz jego utrzymanie. Usługa ujednolica zarządzanie różnego rodzaju majątkiem (w tym nieruchomościami, flotą pojazdów lub zasobami IT) nie poprzez proste scalenie poszczególnych obszarów, ale poprzez przeniesienie najlepszych praktyk z jednego obszaru na inny.

AssetMan obejmuje swoim działanie kilkanaście modułów funkcyjnych, m.in:

  • Zarządzanie majątkiem firmy – urządzeniami, maszynami, nieruchomościami, pojazdami, zleceniami pracy, magazynem w zakresie definiowania danych opisujących majątek jak i w zakresie powiązań i hierarchii.
  • Zarządzanie zleceniami pracy – czyli zarządzanie brygadami/zespołami odpowiedzialnymi za utrzymanie majątku – definiowanie i planowanie pracy, harmonogramu, cykliczności prac oraz zleceń na wykonanie zadań. W trakcie planowania prac bardzo istotne będą informacje pochodzące z innych modułów systemu, w tym z modułu „baza awarii” oraz "informacje statystyczne". Na podstawie ich będzie można zaplanować tak prace „prewencyjne”, aby zapobiec w przyszłości awariom lub przestojom
  • Zarządzanie zgłoszeniami (helpdesk) – czyli obsługa incydentów zgodnie z praktykami ITIL, funkcjonalność ServiceDesk oraz prawidłowa kontrola realizacji zgłoszeń poprzez nałożone umowy SLA.
  • Zarządzanie umowami, rozliczeniami i finansami – kontrola w jednym miejscu wszystkich rejestrowanych umów (wg określonych typów) w organizacji, danych rejestrowych oraz powiązanie ich z konkretnymi danymi majątkowymi, pracami oraz danymi finansowymi – fakturami kosztowymi.
  • Zarządzanie danymi statystycznymi – gromadzenie oraz przetwarzanie i udostępnianie danych zebranych w procesie rejestracji o zgłoszeniach, awariach, opiniach o świadczeniu usług przez poddostawców. Na podstawie zebranych danych system umożliwia podczas wprowadzania lub przeglądania informacji dostęp do podglądu uśrednionych danych innych klientów, co pozwoli na wyciągnięcie wniosków na temat ich wartości (efektywności pracy, ponoszonych kosztów, czasu realizacji).

Zbudowaliśmy AssetMan z myślą o tym, żeby był centralnym systemem wspierającym przedsiębiorstwo w codziennej działalności biznesowej bez konieczności instalowania go u Klienta oraz utrzymywania infrastruktury i administracji. Już niedługo przekonasz się o zaletach korzystania z naszego rozwiązania – o postępach prac będziemy Was informowali na bieżąco.